Istorijat Kompanije

 Istorijat Kompanije

Eco-Higjiena doo. sa sedistem u Gnjilanu osnovana je 23. maja 2012 god.ka drustvo sa ogranicenom odgovornoscu, dok je svoju delatnost zapocela 1.jula 2012 god.

Eco-Higjiena je prva i jedina Kompanija sa sektora cistoce na Kosovu, koja je osnovana po Sporazumu o javno-privatnom partnerstvu (JPP) i obavlja delatnost na teritoriji Gnjilanskog regiona.

Eco-Higjiena sakuplja, prevozi i tretira smece , nudi i obavlja i druge javne usluge kao ciscenje i odrzavanje ulica, gradskih trgova, grobalja i pijaca.

Njena aktivnost se obavlja na jugo-istocnom delu Kosova: Gnjilane, Vitina i Kamenica a takodje preko Sporazuma o saradnji i na teritorijama opstina sa srpskom vecinom kao: N.Brdo, Partes, Ranilug i Klokot.

Kompanija svoju aktivnost obavlja u skladu sa primenjivim zakonskim odredbama Republike Kosova i uz posedovanje odgovarajuce Licence Ministarsta za Ambijent i Prostorno Planiranje. (ubaciti Link ministarstva).

Eco-Higjiena zaposljava 160 radnika od kojih 109 u Gnjilanu, 21 u Vitini, 23 u Kamenici i 7 u N.Brdu.

Eco-Higjiena poseduje strucan kadar, savremenu opremu, ozbiljan i predan menadzment.

Kompanija svojim uslugama pruza gradjanima jedan imaz Nove Epohe u oblasti cistoce i prostornog odrzavanja dajuci svojim uslugama novu, savremenu dimenziju.

Eco-Higjiena je clanica Privredne Komore Kosova (PKK), Udruzenja PAMKOS, organizacije OeKG (Austrijsko-Kosovsko udruzenje), clanica je EIC (Europian Investors Council) i drugih asocijacija.

Eco-Higjiena je licencirana od strane Ministarstva za Ambijent i Prostorno Planiranje.