Prikupljanje smeća

1039756_388616774575706_832892947_o

Prikupljanje smeća

U operativnom program rada prikupljanja urbanog smeca Eco-Higjiena je prosirila svoju aktivnost preko njenih RJ (radnih jedinica) na celom podrucju regiona

PREVOZ SMECA

Eco-Higjiena organizuje prikupljanje i prevoz urbanog smeca u Gnjilanu, Vitini, Kamenici i N,Brdu. Preko sklopljenih Sporazuma o saradnji prisutna je i u novoformiranim opstina sa srpskom vecinom kao: Partes, Ranilug i Klokot.

Usluge se vrse jos i u 19 sela opstine Gnjilane kao: Silovo, Cernica, Zegra, Kmetovce, Brasaljce, Prilepnica, G.Livoc. D.Livoc, Malisevo, Podgradje, Ugljare, Velekince, Muhadzer Velekince,Dobrcane,Vladovo, Vlastica, Kosaca itd.

Interesovanje gradjana i strategija Kompanije je doprinela da se usluge sire i u druga ruralna podrucja. Priprema i donosenje operativnog plana  za prosirivanje delatnosti i aktivnosti u ruralnim podrucjima predstavlja jedan od kljucnih ciljeva nase Kompanije.

Ekipe Eco-Higjiene danas sluze preko 20.000 klijenata sto pred ostalog promovisu u visi nivo i svoju ekolosku misiju.

Prevoz smeca:

Organizovani prevoz smeca se vrsi u tri smene:

  1. Smena 05:00 do 13:00
  2. Smena 13:00 do  20:00

III.  Smena   22:00 do  05:00

Vrste smeca:

Smece iz domacinstava:  Su otpatci sa naselja, kuca, kontejnera, kamping naselja, zatvora, skola, koledja, universiteta i sl.

Komercijalni otpatci:  su oni sa lokala, prodavnica, radnji uglavnom trgovinskog karaktera, biznisa, sporta, zabave, rekreacije i sl.

Industrijski otpatci:  Su otpatci sa fabrika, industrijskih procesa i sl.(za neke vrste opasnih i kontaminiranih otpadaka, Kompanija ne vrsi usluge prikupljanja).

Organski otpatci: uglavnom sa basti i vrtova, razne trave,otpatci sa priprema zimnica, lisce, cvece, otpatci sa rezidbi, otpatci sa sece i lozenja drveca (pepeo), zivotinski otpatci sa klanica i sl.

Kompanija Eco-Higjiena planira organizaciju preuzimanja i prevoza svih vrsta otpadaka u formi jednog pilot-projekta sa ciljem da stimulise gradjane da od organskih otpadaka pripreme prirodne komposte za kucne i komercijalne potrebe. Preuzimanje i prevoz takvog djubriva ce biti organizovano preko posebnih kontejnera smestenih i posebna mesta. Vremenski period za ovu aktivnost se predvidja sredina marta pa sve do kraja septembra meseca.

Preko ove bioloske reciklaze doprinosimo u prvome redu prirodi i povrsinskim resursima kao i odrzavanju ekoloske ravnoteze

[slideshow_deploy id=’454’]