Odrzavanje javnih povrsina

Foto960

Odrzavanje javnih povrsina

Za sto efikasnije odrzavanje javnih povrsina Eco-Higjiena je jasno izdefinisala program delovanja, koji se izradjuje svake godine. Odgovoran i kompetentan za usvajanje programa je Bord direktora Kompanije.

 

PROGRAM RADA ZA ODRZAVANJE JAVNIH POVRSINA.

Zadnjih godina se u ovome sektoru prilicno investiralo u tehnologiji i sredstvima rada sa ciljem da se podigne kvalitet usluga. Moderna sredstva rada olaksavaju vrsenje usluga i podizu njihov kvalitet.

Mobilne usluzne ekipe izvrsavaju brzo i bez komplikacija razne aktivnosti u odrzavanju javnih povrsina i one prema zahtevima i potrebama Opstine kao i druge zadatke.

Posebna odlika Kompanije je njena brza usluga – u svako vreme i u svako doba.

Tamo gde ima javnih manifestacija – tu je i Eco-Higjiena. Ona cisti ambijent od urbanih otpadaka posle manifestacija.

Preko 50.000 m2 javnih povrsina kao ulice, parkovi, recna korita itd. gradova Gnjilane i Vitina ciste se i odrzavaju od radnih ekipa, koje su angazovane tokom cele godine.

Eco-Higjiena odrzava i brine takodje  za gradske parkove, zelene ograde, cvetilista po gradu, dekorativna drveca, druge ograde, gradska i groblja palih boraca, ulepsavanje gradova prilikom praznika i raznih manifestacija i mnoge druge aktivnosti.

 

[slideshow_deploy id=’454’]