Mirëmbajtja e Sipërfaqeve Publike

Foto960

Mirëmbajtja e Sipërfaqeve Publike

Për mirëmbajtje sa më efikase të sipërfaqeve publike    Eco-Higjiena ka definuar qartë programin e punës i cili hartohet çdo vit. Përgjegjëse dhe kompetente për aprovimin e këtij programi është Bordi Drejtorëve të kompanisë.

PROGRAMI I PUNËS PËR MIRËMBAJTJEN  E SIPËRFAQEVE PUBLIKE

Në vitet e fundit në këtë sektor është  investuar mjaft në teknologji dhe mjete të punës me qellim të ngritjes të kualitetit në shërbim. Mjetet moderne të punës lehtësojnë kryerjen e shërbimit dhe ngrisinë cilësinë e shërbimit.
Ekipet mobile të shërbimit  kryejn shpejt dhe pa komplikime aktivitete të ndryshme të mirëmbajtjes në sipërfaqe publike dhe sipas kërkesë dhe nevojës së Komunës edhe detyra të tjera.
Karakteristikë e veqant  e kompanisë Eco-Higjiena është shërbimi i saj i shpejt në çdo kohë dhe stinë.

Aty ku mbahen manifestime publike – aty  është edhe Eco-Higjiena. Ajo pastron ambijentin nga mbetjet urbane pas manifestimeve.


Mbi  50.000 m2.  Sipëfaqe publike si  rrugë parqe shtrat-lumi etj. të qytetit të Gjilanit dhe Vitisë  pastrohen dhe mirëmbahen nga ekipet punuese që janë të angazhuar në të katër stinët e vitit.

Eco-Higjiena mirmban dhe përkujdeset poashtu për parqet e qytetit, rrethojat e gjelbruara, lulishtet nëpër qytet, drunjët dekorues, rrethet qarkore, varrezat  e qytetit dhe ato të dëshmorëve, zbukurimin e qytetit me rastin e festave dhe manifestimeve të ndryshme dhe shumë punë të tjera.

[slideshow_deploy id=’454’]