Veprimtaria

Aktiviteti primar dhe sekondar

 

Primare

  • Grumbullimin dhe bartjen e mbetjeve urbane dhe deponimin e tyre.

Sekondare

  • Fshirja,larja, spërkatja, mirëmbajtja e parqeve
  • Mirëmbajtja dimërore
  • Mirëmbajtja e tregut të gjelbër
  • Veprimtari të përgjithshme të shërbimeve publike.