Njoftim

Njoftim

Në pajtim me nenin 2.1(pika f), të Ligjit nr.03/L-064 “Për Festat Zyrtare në Republikën e Kosovës” i njoftojmë të gjithë qytetarët se administrata dhe inkasantët në “Eco-Higjiena” SH.P.K. Gjilan, duke përfshirë Njësitë Punuese Kamenica, Viti dhe Novobërdë, se më datë 2 Maj 2022, ( e Hënë) nuk do të punojnë me rastin e festës “Bajrami i Madh, dita e parë” ndërsa të martën me datë 03 Maj 2022, do të punohet normalisht në të gjithë sektorët.

Udhëzohen menaxherët e Njësive Punuese të organizojnë ekipet punuese në grumbullim të mbeturinave për datën 2 maj 2022.

Punëtorët e angazhuar me këtë rast do të trajtohen sipas Ligjit mbi punën për festat zyrtare.

EcoHigjiena

Reteled Posts

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.