Urdhëresë:Për subjektet afariste dhe ndërmarjet tjera shërbyese, personat fizik si dhe prodhuesit e mbeturinave komunale (amvisëritë) për menaxhimin e mbeturinave.

Urdhëresë:Për subjektet afariste dhe ndërmarjet tjera shërbyese, personat fizik si dhe prodhuesit e mbeturinave komunale (amvisëritë) për menaxhimin e mbeturinave.

Reteled Posts

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.